YÖNETMELİKLER

 

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2009'da yeni kayıt olan öğrencilere ve 2008'de İİBF hazırlık sınıfına kayıt olan öğrencilere uygulanacak)

- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2008 ve daha önceki yıllarda kayıt olan öğrencilere uygulanacak)

- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (8 Haziran 2016 Tarihli ve 29736 Sayılı Resmî Gazete ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelik