Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunun "Yüzde On Başarı Listesi" Konusundaki Kararı


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu'nun 21.06.2012 tarihli kararı ile yüzde on başarı listesinin aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanmasına karar verildi.

 “Eğitim – öğretim gördükleri programda şube veya grup ayrımı yapılmadan bulundukları yarıyıla kadar senatoca belirlenen asgari dersleri başarmış, ilgili yarıyıldaki belirlenen asgari dersleri alan tüm öğrencilerin, bu derslerden aldıkları not ortalamalarına göre sıralanması sonucunda ilk yüzde onluk dilime girenler belirlenir. Bu sıralamada yüzde onluk dilime giren son öğrenci ile aynı ortalamaya sahip olanlarda bu listeye dahil edilirler.

Belirlenen bu öğrencilerden, hazırlık sınıfında olan, daha üst dönemde olup başarısız dersleri nedeniyle daha önceki yarıyıllardan ders alan ve program süresini dolduran öğrenciler hariç, ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki yarıyılda normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.