Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi


KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna bağlı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine ek olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine yapılacak başvuru, yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari koşulları belirlemek ve etik kurallar çerçevesinde akademik kaliteyi yükseltecek gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

YARDIMCI DOÇENT, DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARa) Yardımcı Doçent kadrosuna başvurabilmek için;

 

1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde ya da uluslararası indeksler tarafından taranan veya uluslararası/ulusal hakemli dergilerde en az bir makale yayınlatmış olmak,

2. En az 30 puanı A, B ve C türü aktivitelerden olmak üzere, bütün aktivitelerden toplam 100 puan almış olmak,

3. Yardımcı doçentlik kadrosuna yeniden atanmalarda, en az % 50’si A, B, C ve D türü aktivitelerden olmak üzere son üç yılda asgari 100 puan almış olmak,

4. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınları yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.

b) Doçent kadrosuna başvurabilmek için;

1. Doçentlik unvanını almış olmak.

c) Profesör kadrolarına başvurabilmek için;

1. Doçent unvanını aldıktan sonra asgari 300 puanı doçentlik dönemindeki yapılan aktivitelerden olmak kaydıyla, toplam en az 600 puan almış olmak,

2. Doçentlik sonrası alınması gereken puanın % 50’sini; A, B, C, D, F, G ve H türü aktivitelerden sağlamış olmak,

3. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınları yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.

  

A. Makaleler

 

Puan

A-1

SCI , SCI-Expanded , SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

 

50

A-2

SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

40

A-3

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış tam makale (Türkçe ve Yabancı dilde)

 

30

A-4

SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

30

A-5

SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

20

A-6

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar (Türkçe ve Yabancı dilde)

10

A-7

Hakemli olmayan, sanatsal ve mesleki dergilerdeki makale, inceleme, kitap tanıtımı vb. türü yayınlar

3

 

B. Bildiriler

 

Puan

B-1

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

20

B-2

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri

15

B-3

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

10

B-4

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri

8

B-5

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

10

B-6

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri

7

B-7

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

5

B-8

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri

3

 

C. Kitaplar

 

Puan

C-1

Alanında yurt dışında yayımlanan kitap

 

100

C-2

Alanında yurt içinde, Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanan kitap

 

75

C-3

Alanında yurt dışında yayımlanan kitap bölümü yazarlığı

 

60

C-4

Alanında yurt içinde Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanmış kitap bölümü yazarlığı

 

30


 

D. Çeviriler

 

Puan

D-1

Alanında yayımlanmış kitap çevirisi

 

30

D-2

Alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makale ya da kitap bölümü çevirisi

 

10

D-3

Alanında yayınlanmış kitap çevirisi editörlüğü

 

10

 

E. Editörlük ve Hakemlikler

 

Puan

E-1

SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

 

50

E-2

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde baş editörlük

30

E-3

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük ya da yayın kurulu başkanlığı

20

E-4

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği

25

E-5

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği

15

E-6

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği

10

E-7

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

 

40

E-8

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

 

20

E-9

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde hakemlik

 

10

E-10

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde hakemlik

8

E-11

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde hakemlik

 

5

E-12

TÜBİTAK, DPT ve benzeri kurum destekli araştırma veya sanayi AR-GE projelerinde hakemlik/panelistlik

10

 

F. Atıflar

 

Puan

F-1

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

5

F-2

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

3

F-3

Hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

2

F-4

Yurtdışında yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

5

F-5

Yurtiçinde yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

3


 

G. Tez Yönetimi *

 

Puan

G-1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri

 

30

G-2

Yönetiminde tamamlanmış yüksek lisans tezleri

 

10

G-3

İkinci danışman olarak görev aldığı tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri

10

G-4

Danışmanı olduğu öğrencileri dışında doktora yeterlilik, doktora ve yüksek lisans tez savunma jürilerinde bulunma

5

              (* ) Devam eden tezlerde bu puanların üçte biri dikkate alınır.

H. Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri *

 

Puan

H-1

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği

 

70

H-2

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak

 

20

H-3

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği

 

40

H-4

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak

 

10

              (*) Devam eden araştırma projelerde bu puanların üçte biri dikkate alınır.

I. Ödüller

 

Puan

I-1

Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak

 

80

I-2

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

 

40

 

J. Diğer Etkinlikler

 

Puan

J-1

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

50

J-2

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

20

J-3

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

20

J-4

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

10

J-5

Alanıyla ilgili uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

10

J-6

Alanıyla ilgili ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

5

J-7

Yurt dışı patentlenmiş buluş

 

100

J-8

Yurt içi patentlenmiş buluş

 

50

 

K. Öğretim Faaliyetleri (En çok 30 Puan)

 

Puan

K-1

Ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler (son üç yılda her ders için)

 

3

K-2

Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci danışmanlığı (sınıf başına her yıl için)

 

2

 NOT: Yönergede yer almayan etkinliklerin puanlamasının yapılmasında Üniversite Yönetim Kurulu Yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın alacağı puan aşağıdaki tabloya göre hesap edilir.

 

  

Eserdeki hak edilen puan (öngörülen tam puanın yüzdesi yazar sayısı)

 

1.

 

isim

 

%

2.

 

isim

 

 %

3.

 

isim

 

 %

4.

 

 isim

 

%

5.

 

isim

 

%

6.

 

isim

 

 %

7.

 

isim

 

 %

8.

 

isim

 

 %

9.

 

isim

 

%

10.

 

isim

 

%

1 İsimli

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 İsimli

100

90

 

 

 

 

 

 

 

 

3 İsimli

90

80

70

 

 

 

 

 

 

 

4 İsimli

85

75

65

55

 

 

 

 

 

 

5 İsimli

80

70

60

50

40

 

 

 

 

 

6 İsimli

75

65

55

45

35

25

 

 

 

 

7 İsimli

70

60

50

40

30

20

20

 

 

 

8 İsimli

65

55

45

35

25

15

15

15

 

 

9 İsimli

60

50

40

30

20

15

15

15

15

 

10 İsimli

55

45

35

25

15

15

15

15

15

15

11 ve üzeri

Bütün yazarlar 20

 

2 - Başvurularda adayların puanlarını gösteren çizelgeyi ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

 

YÜRÜRLÜK

 

Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.